Vợ cùng bạn thân của chồng đi sắm Tết trong nhà nghỉ: Anh chồng về nhà lấy giấy tờ chìa khóa xe đứng trước nhà nghỉ đốt luôn

Vợ cùng bạn thân của chồng đi sắm Tết nhưng trước khi đi tạt qua nhà nghỉ làm gì thì không biết. Chồng vừa đi từ nhà nội về nhìn vậy gọi điện thoại hỏi thì cô vợ vẫn cãi bảo đang đi sắm Têt.

Anh chồng về nhà lấy giấy tờ và chìa khóa dự phòng mang xe ra cửa nhà nghỉ đốt luôn

Cuộc đới đúng là giàu vị bạn sang vì vợ. Mà vợ dâm bạn để thì đời cũng xong.

Cuối năm rồi anh chị em nào tự dưng ngứa đầu thì gội đầu đi nhé. Nếu gội xong vẫn ngứa thì đây là hiện tượng mọc sừng ấy .

CĐM bình luận