TP. HCM sẽ kiến nghị Chính phủ cho học sinh, sinh viên nghỉ học hết tháng 3

Theo đó, xét đề xuất của giám đốc Sở GD&ĐT tại Tờ trình số 471 ngày 14/2 về báo cáo việc chuẩn bị cho học sinh đi học lại và căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, UBND TP chỉ đạo như sau:

ec1a02aa2af85d613ea34ee923b30c62-0.jpg
Văn bản của UBND TP.HCM.

Cho phép kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đến hết tháng 2/2020.

UBND TP sẽ tiếp tục báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Bộ GD&ĐT cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết tháng 3/2020 và điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020, tiếp tục học kỳ II từ tháng 4 đến tháng 7/2020 để hoàn tất nội dung chương trình.

Theo Pháp luật Online