Chồng n.goại t.ình, vợ gửi mail cho cả công ty của chồng để phốt

Một đồng nghiệp nam ở công ty tôi n.goại tình, thanh niên này mới vào công ty làm được 2 tháng thôi. Ngay sau khi vợ anh ta phát hiện ra anh ta n.goại tình, cô ấy đã gửi mail bằng chứng n.goại tình của anh ấy cho tất cả mọi người trong công ty tôi thông qua email của chồng.
Giờ nhìn anh đồng nghiệp muối mặt chuẩn bị rời khỏi công ty trông cũng khổ thân phết. Cuộc sống này cứ đánh thẳng vào kinh tế thì con người tự khắc biết quay đầu ngay, n.goại tình mà không có tiền thì làm gì có đứa nào nó thèm phối hợp để mà n.goại tình.
Quả là 1 mụ vợ cao tay